Google+

EMDR nedir ?

EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) -Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- yöntemi 1987 yılında Francine Shapiro tarafından geliştirilmiştir. Ülkemizde kullanılmaya başlanması ve yayılması 1999 yılındaki Marmara Depremi ile olmuştur. Bu dönemde yurt dışından EMDR uygulayıcıları ve eğitmenleri gelmiş, travma sonrası stress bozukluğu alanında etkin bir yöntem olan EMDR’yi bir çok uzmana öğretmiştir. Son 10 yıllık süreç içerisinde ülkemizde bir çok ruh sağlığı çalışanı bu yöntem ile ilgili eğitim almış ve uygulamada bulunmuştur.

EMDR savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro, 2001).

EMDR, patolojinin, uygun olmayan bir şekilde yerleşmiş algılamalardan ortaya çıktığını var sayan bilgi işleme modeline dayanan, sekiz aşamalı bir yaklaşımdır. EMDR tedavisi, rahatsız edici olaylara ulaşılmasını, işlenmesini hızlandırmak ve öğrenme sürecini iyileştirmek için, hafızanın algısal öğelerine (duygusal, bilişsel ve bedensel) odaklanmaktadır.

EMDR süreci:

1) daha önceki dönemlere ait anıların çözülmesini sağlamak (örneğin iç görünün ortaya çıkarılması, bilişsel yeniden düzenleme, uygun (adaptive) duygulanım ve fiziksel tepkiler),

2) ikinci derece koşullanmanın sonucu olarak, mevcut stres faktörünü tetikleyen uyaranın duyarsızlaştırılması,

3) gelecekte daha iyi işlev gösterilebilmesi için uygun tutumların, becerilerin ve arzu edilen davranışların yerleştirilmesi sürecidir.

Daha ayrıntılı bilgi almak için www.emdr-tr.org ve www.emdr.com adreslerinden yararlanabilirsiniz.

Haberler

tüm haberler

TPD ve APA, gelecekte yapılacak işbirliklerine zemin hazırlayan bir ön sözleşme imzaladı

Türk Psikologlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Pınar Özbek ve Amerikan Psikoloji Derneği Başkanı N

haber detayı

Kadına şiddet uygulayan ve kadın cinayeti faili olan erkeklerin TV ekranlarına çıkartılması

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ OLARAK UYARIYORUZ Kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri meşrulaşt

haber detayı

Bilcom Bilgisayar