Klinik psikoloji nedir ?

Klinik psikolojiden söz etmeden önce kısaca psikoloji biliminden söz etmenin uygun olacağını düşünüyorum. Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını incelerken bir çok bilim dalı ile etkileşim halinde çalışır. Biyoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Tıp başlıca etkileşim halinde olduğu bilim dallarıdır. Bu kadar geniş bir alanda çalışma yapan psikolojinin bir çok alt alanı bulunmaktadır.

Başlıca alt alanlara bakarsak:

Sosyal Psikoloji: Toplum içindeki bireyin tutumlarını ve toplumla etkileşimini ele alır.

Endüstri Psikoloji: İnsan davranışlarını çalışma ortamında inceleyen bir bilim dalıdır. Temelinde, çalışana uygun iş ortamları yaratmak, çalışanın işe uyumunu ve iş tatminini dolayısıyla da verimli olmasını sağlamak çabası vardır. Hem çalışanların mutluluğu, hem de üretimin artması, başka bir deyişle hem bireyin ihtiyaçlarını hem de işletme amaçlarını gerçekleştirmek için uğraşır.

Gelişim Psikolojisi: Doğumdan ölüme kadar yaşam boyu gelişim süreçlerinin inceleyen alan.

Adli Psikoloji: Yasal konulara ve sorunlara psikolojinin ilkelerini uygulamak üzere hukuk ile psikoloji arasında kurulan ilişkiden doğan bir alandır.

Spor Psikoloji: Sporun her alanında yer alan bireyin performansını, psikolojik dayanıklılığını, takım ilişkilerini ele alır. Spor psikologları, uygulamacı olarak takımın performansını artırmaya ve takım içinde olumlu bir hava yaratmaya çalışırlar. Bir yarışma öncesindeki kaygı ve sonrasındaki başarısızlık duygusu ile nasıl başedilebileceği konularında sporculara yardımcı olurlar; ayrıca, sporcuların yarışma amaçlarına yoğunlaşmalarına ve güdülenmelerine yardım ederler.

Deneysel Psikoloji: Temel davranışsal süreçlerdeki değişiklikleri araştıran bir alandır. Labarotuvar ortamında ve sahada çalışmalar yapar.

Klinik Psikoloji de bu alt alanlar gibi psikolojinin bir alt alanıdır. Bireyi, bireyin yaşam içinde karşılaştığı problemleri ele alış tarzını, dayanıklılığını, bireyin psikolojik değerlendirmesini, eğer gerek olursa psikoterapi sürecini yerine getirir. Psikolojinin sağlık alanına en yakın olan alt dalıdır. Başta psikiyatri ve nöroloji olmak üzere bir çok tıp alanı ile birlikte çalışmalar yapar.

Klinik psikologlar sağlık alanına yakın olmaları ve bu alanla ortak çalışmalar yapmalarının yanı sıra Spor Psikolojisi (Klinik Spor Psikoloğu) ve Endüstri Psikolojisi (Endüstriyel Klinik Psikolog) alanlarında da çalışmalar yaparlar.

Klinik Psikolog ünvanı almak için psikoloji lisans eğtiminin üzerine klinik psikoloji yüksek lisansı veya doktorası yapmak gerekmektedir. Psikoloji ve psikolojik danışmanlık lisans eğitimi almayan kişiler ise klinik psikoloji alanında hem yüksek lisans hem de doktora yaptıklarında klinik psikolog ünvanı alabilirler.

Klinik psikoloji ile ilgili olarak son dönemde Türk Psikologlar Derneği tarafından yapılmış olan en ayrıntılı araştırma ve tanımlamayı sizlerle paylaşmak isterim.

Amerikan Psikologlar Birliği’nin (APA) Klinik Psikoloji Birimi’ne göre:

Klinik psikoloji uygulamaları bebeklikten yaşlılığa kadar tüm gelişimsel dönemlerdeki bireylere ya da gruplara yönelik değerlendirme ve müdahale yöntemlerini kapsar. Klinik psikologlar, bilim ile uygulama alanındaki bilgi ve becerilerini bağdaştırmak, böylece psikoloji bilimini, mesleki uygulamaları ve sonuçta insanın iyilik halini geliştirmek üzere eğitim alır. Klinik psikologlar kişilerin, ailelerin, grup ve organizasyonların psikolojik sağlıklarını korumak ve iyileştirmek amacıyla araştırma, eğitim ve süpervizyon, program geliştirme ve değerlendirme, danışmanlık, toplum politikaları, mesleki uygulama ve diğer alanlarda görev alırlar. Klinik psikologların görev alanları basit uyum sorunlarının engellenmesi ve erken müdahaleden, bir kurumda yatmayı gerektirecek ciddi uyum sorunlarına kadar uzanır.

Klinik psikologlar çeşitli gözlem ve görüşme tekniklerini kullanılırlar; zeka testleri, kişilik testleri, nöropsikolojik testler, ilgi ve tutum envanterleri vb. araçları uygularlar ve yorumlarlar. Testler, envanterler, gözlem ve görüşme teknikleri yoluyla kişinin zihinsel ve ruhsal işleyiş tarzını, etkinlik ve yaşama katılımlarını, içinde yaşadıkları çevre ile etkileşim tarzlarını değerlendirirler. Klinik psikologlar, yaptıkları değerlendirmeler sonunda gerekiyorsa ruhsal ve zihinsel işlevlere/bozukluklara dair tanı, takip, tedavi, rehabilitasyona yönlendirme veya bu süreçlerin içinde yer almanın yanı sıra, toplumsal uyuma, cezai ehliyete, meslek, okul ve iş yeterliliğine ilişkin konularda rapor hazırlarlar ve bunun mesleki sorumluluğunu alırlar.

Daha ayrıntılı bilgi almak için http://www.psikolog.org.tr/Haber-Duyuru/genel-duyurular/19-ocak-2011-saglik-bakanligina-verilen-tanimlar adresinden yararlanabilirisiniz.

Haberler

t?m haberler

TPD ve APA, gelecekte yapılacak işbirliklerine zemin hazırlayan bir ön sözleşme imzaladı

Türk Psikologlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Pınar Özbek ve Amerikan Psikoloji Derneği Başkanı N

haber detay?

Kadına şiddet uygulayan ve kadın cinayeti faili olan erkeklerin TV ekranlarına çıkartılması

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ OLARAK UYARIYORUZ Kadınlara yönelik şiddet ve cinayetleri meşrulaşt

haber detay?

Bilcom Bilgisayar